O nás

Něco málo O NÁS.
Organizace byla založena 23.05 2014.
Naše vize spočívá v tom, sjednotit lidi kteří už nechtějí být obětí toho všeho co se více jak 20 let v naší zemi děje. Bohužel náš národ je povahou národem ovcí a díky tomu je stát v pozici pastevce. Honí nás ze strany na stranu za pomoci honících psů. Když potřebují peníze, všechny nás do jednoho oholí a když je třeba, pár z nás i zařízne. A my si to necháme všechno líbit a doufáme, že nám se to vyhne a proto nebudeme vyčnívat z davu nějakým odporem. A MY ŘÍKÁME UŽ DOST!
Každý z nás sám nedokáže nic, nic co by mělo zásadní vliv na celou společnost ale pokud budeme postupovat pospolu, můžeme změnit vše. Zdá se vám to jako utopie? Vůbec ne, jen státní zřízení a nadnárodní společnosti chtějí, aby to tak vypadalo.
Proto je tato organizace postavena na:
  • PRÁVNÍ OCHRANĚ NAŠICH ČLENŮ
  • VZÁJEMNÉ POMOCI
  • POMOCI POTŘEBNÝM
  • LÁSCE A ÚCTĚ K NÁRODU
PROČ SE K NÁM PŘIDAT?
Jeden z důvodů je ten, že se tu snažíme suplovat STÁT. Jde nám o to, pomáhat našim lidem tam kde právě STÁT selhává, což je skoro všude. Naší vizi stavíme na tezi VĚRNOST ZA VĚRNOST, laicky řečeno, když vy pomůžete organizaci tak organizace pomůže vám, když bude třeba. Pokud budeme držet pospolu, nikdo nás neporazí. Budeme se bít za vaše práva a za váš lepší život pokud dokážete, že si to zasloužíte. Vstupte k nám, pomozte lidem a národu a dokažte, že jste hodni lepšího života v této zemi!

JAKÉ JSOU NAŠE CÍLE?

Dříve jsem žil v přesvědčení, že je nutné pomoci všem bez rozdílu. Ale zjistil sem, že pomáhat někomu kdo o to nestojí, ba dokonce vám hází klacky pod nohy je zbytečná ztráta času, prostředků a energie. A proto jsem přešel na myšlenku mnohem efektivnější. A to pomoci v rámci organizace.
Samozřejmě, vše nebude hned od začátku. Je to o lidech, čím více lidí, tím více pomoci.
Myslíme, že není spravedlivé, aby tu byla skupina lidí, která si koupí šaty na jednu akci za částku, za kterou jiní mají auta a jsou za to rádi.
Není spravedlivé to, že ten kdo pracuje 12 hodin denně, žije od výplaty k výplatě a jiní nedělají nic a topí se v přepychu a bohatství.
A není ani spravedlivé, že normální člověk se práva a spravedlnosti nedovolá a boháči a celebrity jsou právem nepostižitelní.
A to vše chceme změnit. Chceme lidem šetřit peníze a postavit se za ně proti státní zlovůli která tu panuje.
O KOHO MÁME ZÁJEM?
O aktivní lidi, tedy, muže i ženy. Aktivitou se rozumí chuť něco reálně změnit a reálně dělat. Jen mluvit a sedět dokáže každý. Není už tak důležité, jestli se jedná o pomoc finanční nebo v rámci zapojení se do budování organizace, důležité je, udělat ten první krok ke změně.
O KOHO ZÁJEM NEMÁME?
Nikdo tu nestojí o lidi trpící závistí, leností či prospěcháře. Pokud nehodláte pomoci naší věci, jděte dál.
CO NABÍZÍME?
Slib, že se pokusíme zlepšit vám život a bojovat za vás když bude třeba.. Opravdové přátelství a bratrství. Do budoucna možnost kariérního růstu v rámci vzniku nových pozic a časem snad i finančně ohodnocených.
ZÁVĚR
Ač se většinu energie a peněz budeme snažit směřovat pro náš vlastní růst, nebudeme zapomínat na další potřebné. Lidi, zvířata i přírodu. Nesmíme totiž NIKDY zapomenout na to, že se stále jedná o NAŠE LIDI, NAŠE ZVÍŘATA a NAŠÍ PŘÍRODU.
Naše organizace se bude i nadále profilovat, tedy toto není konečný ukazatel našeho směru.
Je to jistá forma OBČANSKÉHO NEPOKOJE, jelikož našim největším nepřítelem je státní zřízení které jde proti LIDU ČESKÉMU, tedy, PROTI NÁM. A nejen státní zřízení ale tisíce dalších lidí, kteří mají v povaze ubližovat a ponižovat ostatní jen z důvodu toho, že prostě mohou.
A proto tedy MY PROTI VŠEM