Naše postoje

Náš postoj k Evropské Unii jako celku který představuje je záporný. Být v tuto chvíli na začátku toho všeho, tedy i referenda, zaznělo by jasné NE pro vstup do Unie! Ale jelikož tato doba vrátit již nejde, jsme pro to, aby naše země nefungovala jako pouhý vazal Německé Spolkové Republiky, ale aby ukázala, že jsme tu byli před EU a budeme tu i po ní a proto si nemusíme nechat líbit vše ze strachu, abychom se náhodou neznelíbili vedoucí garnituře tohoto spolku. Je nutné začít na půdě EU prosazovat naše zájmy bez ohledu na cokoli jiného, to se bohužel neděje a nikdy zatím nedělo. A pokud to nebude možné, VYSTOUPIT!

Jsme zásadně PROTI!!! Odmítáme dotovat krachující země které si žijí nad poměry! Náš člověk neživoří kvůli tomu, aby řecký důchodce mohl pobírat 13tý a 14tý důchod! A to bez ohledu na to, co si o nás budou okolní státníci myslet. Jejich případné dobré mínění o nás nikoho z našich lidí nenakrmí!

Tuto organizaci víc než cokoli vnímáme jako provinční armádu USA. Kdy Spojené Státy v rámci ziskuchtivosti rozpoutají v nějaké zemi válku a my jako poslušný nohsled přiklušeme abychom bojovali a umírali za americkou ropu tolik potřebnou pro americká 6ti litrová auta se spotřebou 40 litrů na 100 kilometrů. Spíš se tedy přikláníme k variantě paktu zahrnující pouze Evropský kontinent nebo bojkotu na účasti v konfliktech rozpoutanými USA. My jim nic nedlužíme. Pro připomenutí uvádíme, že v rámci poválečné dohody  USA se SSSR nás Amerika vydala do komunistického područí což pro nás znamenalo zkázu na dalších 40let…

V žádném případě NE!!! Po kuponové privatizaci je toto druhá největší krádež pod taktovkou státu co se tu kdy odehrála!  Každý poslanec či senátor který pro tento zákon zvedl ruku by měl být souzen za velezradu jelikož nehlasoval v souladu toho nejlepšího pro občany naší země! V době kdy stát živoří a stahuje lidi z kůže, může jen zkorumpovaný člověk vědomě vydat majetek a peníze instituci, ve kterou drtivá většina občanů zemí českých nevěří, kterou stát od roku 89 dotuje a která své majetky v drtivé většině získala za pomoci inkvizice a systematického vyvražďování všech, kteří jim nešli na ruku nebo měli majetek který se jim hodil. Dále je třeba upozornit na Vatikán. Jedná se o stát, o samostatný stát pod který spadá velká část církví. Jde tedy o vydání majetku cizímu státnímu subjektu. Subjektu, který má největší počet pedofilních afér na celém světě a který se je snaží zakrývat za každou cenu. Na závěr by se mělo uvést ještě asi toto. Pokud někdo najde v Bibli něco o tom, kde Bůh nebo Ježíš Kristus káže o hromadění majetku na úkor lidu,výše uvedené názory přehodnotíme a patřičně změníme. Pokud tam nic takového není (a víme že není) tak církev postupuje v rozporu svého vlastního učení a tudíž není legitimním zástupcem ve věci o kterou se zde jedná a je to tím pádem pokus o podvod na lidu českém…

Jsme zásadně PROTI! Za tento akt by Václav Klaus měl být souzen a odsouzen pro velezradu!!! Je zcela jasné, že amnestie byla vytvořena na míru několika lidem, buď přátel V.K. nebo jeho společníků z dob rozkradení republiky pod záštitou kuponové privatizace. Díky tomu se obyčejní lidé už nikdy nedočkají spravedlnosti a satisfakce za ujmu kterou jim tahle verbež způsobila. Navíc V.K. vyřkl lež v podobě toho, že všichni propuštění byli prvotrestaní a že šlo vždy o trestné činy nezávažného charakteru. Jednalo se převážně o recidivisty a minimálně v jednom případu šlo o vraha policisty který si odpykával druhý trest, tentokrát ne závažného charakteru takže prošel amnestií…

Jsme zásadně proti POZITIVNÍ DISKRIMINACI jaká tu je nastavena nynější vládou a všemi vládami před ní. Nevnímáme je jako občany Českého státu ale jako cizince kteří tu uvízli díky totalitnímu režimu v podobě několik desítek let trvajícího komunismu. Více jak 20 let tu na ně byl brán ohled a po oficiální stránce se šlo této menšině na ruku. Myslíme že už to stačilo. Je na čase aby ukázali že tu s námi dokážou žít v rovnoprávném stavu bez pozitivní nebo i negativní diskriminace… A pokud to nezvládnou a nebudou se chtít přizpůsobit našemu tradičnímu životu, je na čase abychom se s nimi rozloučily.

Jsme pro výrazné zpřísnění trestů za úmyslné trestné činy… Například za vraždu by měl být trest 25 let a za vícenásobnou vraždu okamžitě doživotí. Dále jsme pro sčítací trestný systém, kde by se odsouzenému spočítal trest za každý jednotlivý skutek. Takže v důsledku by takový člověk mohl odejít od soudu klidně i se sto lety. Jako další věc by bylo takzvané řešení 3. krát a dost, což v důsledku znamená že pokud dotyčný spáchá 3 úmyslné trestné činy, tak dostává automaticky doživotí. Tento system mají například v USA nebo na Slovensku. Ačkoli na Slovensku je to mírnější jelikož se to vztahuje jen na několik vybraných závažných trestných činů. Tady by šlo o podobnou aplikaci, ne tak tvrdou jako v USA ale ani tak mírnou jako mají naši Slovenští bratři. Dále jsme pro snížení věku pro trestní odpovědnost minimálně na 14 let.

Jsme pro nepodmíněné tresty za usmrcení zvířete jakýmkoliv nehumánním způsobem, stejně tak i u týrání které není charakteru zanedbání péče. Jakékoli zvíře cítí bolest i strach jako kterýkoliv člověk a tomu by měla odpovídat i výše trestu aby se dalo všem lidem najevo, že takhle prostě už ne! Taktéž u ochrany přírody by se mělo přitvrdit co do trestů za její poškozování. Dnes když vykácíte les který tam rostl stovky let odejdete s podmínkou a peněžitou pokutou, to prostě není možné! Stát by se měl aktivně zajímat o ochranu přírody jako celku ať už větší kontrolou zpracování tříděného odpadu nebo nesmyslné plýtvání přírodním bohatsvím na úkor urbanizace.

Jelikož si člověk při narození svojí orientaci nevybírá, není důvod tuto skupinu lidi jakkoli diskriminovat či omezovat. Sexualita jako taková je každého z nás čistě osobní věc a ničim nevypovídá o kvalitách jedince jako takového.

Co napsat k tomuto. Naše kořeny jsou SLOVANSKÉ nikoli GERMÁNSKÉ. Období roku 1938 – 1945 patří k těm nejhorším v naší novodobé historii. Nacismus v jakékoli formě je úhlavním nepřítelem našeho NÁRODA. Podpora tohoto hnutí je v našich očích vnímána jako VLASTIZRADA!

Po roce 1989 mělo dojít k zákazu KSČ ve všech jejích podobách. To se nestalo. Dále měl přijít zákon o zákazu výkonu státních funkcí všem, kteří byli členy KSČ. Též se tak nestalo.  Každý si asi domyslí proč tomu tak bylo, při pohledu na nynější politickou sféru, kde většina politiků a vysokých státních úředníků jsou pohunkové KSČ.

Pokud stát nevlastní žádné podniky má jen jedinou možnost jak získat peníze a to je z občanů. Je to začarovaný kruh, pokud chcete někde lidem přidat, musíte jim to někde vzít! PRIVATIZACE byla největší chyba v dějinách naší země. Do roku 89 stát prosperoval a po roce 89 šel do úpadku a stále se propadá hlouběji a hlouběji. Stát by měl vlastnit 51% v každém strategickém podniku, to by mělo být zaneseno i v zákoně aby nebylo možno to v budoucnu odprodat. Dále by stát měl vytvářet či rozvíjet firmy které jsou potřebné pro chod a budování země. Tím by došlo k miliardovým úsporám. Například proč dálnice a silnice nebuduje státní podnik? Tím by vše bylo postaveno pouze za náklady a vzniklo by mnoho pracovních míst, jelikož stát Ukrajince a Moldavce co jsou tu načerno jistě zaměstnávat nebude.

Benešovy DEKRETY jsou nedílnou součástí našeho právního systému a našich dějin. NENÍ možné ani PŘÍPUSTNÉ do nich jakkoli zasahovat. Vydání majetku který byl na základě těchto dekretů ZABAVEN by mělo být vnímáno jako VELEZRADA! Je naivní myslet si, že po více jak 60ti letech někdo bude mít více důkazů o tom, že s NĚMCI NEKOLABOROVAL! Ten kdo o majetek žádá počítá s tím, že důkazy z tehdejší doby jsou již dávno ztraceny a svědci již mrtví. A proto není možné v tomto ohledu vést jakýkoli soud.

Proti tomuto náboženství jako takovému nemáme nic, ale jen tehdy, pokud je praktikováno v zemích, kde má tisíciletou tradici. Ale kategoricky odmítáme jakékoli rozpínání ISLÁMU v naší zemi. ISLÁM se diametrálně v jeho reálném pojetí naprosto rozchází s hodnotami které jsou zakořeněné v naší zemi. Bohužel v tomto případě není možné dodržovat takzvanou svobodu vyznání, jelikož je to lehce zneužitelné a mohlo by se to obrátit v budoucnu proti nám samotným. Je třeba se k ISLÁMU u nás chovat tak, jak by se ISLAMISTÉ chovali k nám u nich.

Zdravotnictví by mělo být ALFOU i OMEGOU našeho státu. Důvod je jasný, každý, a to bez výjimky bude jednou potřebovat jeho služeb a to ne dobrovolně. Je tedy absolutně NEPŘÍPUSTNÉ, aby tu existovalo něco, jako doplácení na drahé léky, či nedostupnost speciálních chirurgických zákroků. Zdravotnický personál by měl být velice dobře finančně ohodnocen a to od sester až po doktory. Ale stejně tak by tam měla být i nulová tolerance vůči zanedbání péče, či neprofesionálnímu chování vůči pacientům. Jelikož, být SESTROU či DOKTOREM není práce, ale POSLÁNÍ! Mělo by dojít k opětovnému zestátnění nemocnic, jelikož zdraví a životy lidí by nemělo být zneužíváno ke kupčení a komerci. Díky tomu dochází v posledních letech k zavírání stále více oddělení i samotných nemocnic. Důvod? Jsou NEVÝDĚLEČNÉ! Tento důvod je samozřejmě OTŘESNÝ!

Jsme PROTI přijímání veškerých uprchlíků bez rozdílu! Není možné pomáhat lidem mimo naší zemi, když stát není schopen se postarat ani o lidi vlastní! Nemluvě o kultuře která s tou naší nemá společného vůbec nic. Přijímání islámských uprchlíků bude pro naší vlast do budoucna znamenat zánik. A TO NEMŮŽEME DOVOLIT! Myslíte, že je to kruté? Jak se země ze kterých utíkají mají vzchopit, když tam nezůstane nikdo, kdo by toho mohl docílit? Pokud jim vezmeme možnost zbabělého útěku, nezbude jim nic jiného, než se postavit na odpor a něco ve své zemi změnit! Nemluvě o faktu, že z 98% se jedná o ekonomickou migraci. Je snad v Řecku či Maďarsku válka? Není. Tak proč chtějí všichni do Německa, Francie nebo Velké Británie? Odpověď znáte…