Kde se vzal náš název

MY PROTI VŠEM
Název, který prý působí rozpačitě a lidem se nelíbí.
Důvod? Nechápou historickou spojitost s nejslavnějším obdobím našich dějin.

Tím obdobím je období HUSITSKÉHO HNUTÍ.
Hnutí, které povstalo z prachu chudoby a obyčejných lidí.
Hnutí, které bojovalo za PRAVDU v rámci myšlenek a poselství Mistra Jana Husa.
Hnutí, které si klestilo cestu naším územím a přilehlou Evropou.
Hnutí, které likvidovalo tehdy elitní KŘIŽÁCKÁ vojska.
Hnutí, které neporazil nepřítel, ale zrada ve vlastních řadách!

Díky dílu Aloise Jiráska PROTI VŠEM tato část našich dějin opět ožila.
Je smutné, jak málo času se této části našich dějin ve školách věnuje.

Lidé pak po přečtení názvu myslí, že oni jsou snad ti VŠICHNI a nevidí tu krásu, odvahučest, spravedlnost, hrdinství a idealismus, který je pod tím vším v rámci historie skryt.

A jelikož každé přítomné jednání, které usiluje o to budoucí, se vždy opírá o to minulé, chceme tím LIDU ČESKÉMU ukázat to, že je být na co HRDÝ. Že náš národ není tak slabý a bezvýznamný, jak se všichni tváří. Že nemusíme zbaběle poklonkovat každého půl století jedné světové straně.

Můžeme a musíme být sami sebou a znovu Evropě ukázat, co to znamená, když se ČECH postaví na ODPOR! Nejdřív vyženeme mocipány, kteří nám vládnou a ničí a rozkrádají naší zem. Pak se opět vyrovnáme s církví v rámci myšlenek Mistra Jana Husa o jejich chudobě a nakonec se vzpřímeně postavíme opět v srdci Evropy!

Tak to je dámy a pánové MY PROTI VŠEM!