MODERN EDUCAYSHUN

tzv. „MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ“
EDUCATION – VZDĚLÁNÍ
+
SHUN – VYHÝBAT SE
=
EDUCAYSHUN

Jedná se o úžasný počin který poukazuje na zvrácenost, která funguje v rámci oficiální doktríny!

Oficiální politika je již natolik zdegenerovaná, že co začalo jako pomoc znevýhodňovaným lidem, přerostlo v absolutní hysterii a šílenství, kdy být běžný či normální je špatné.
tzv. POZITIVNÍ DISKRIMINACE již přerostla do obřích rozměrů a jde až do extrému, kdy jakákoli menšina je v maximální možné míře zvýhodňována oproti většině. To dovoluje nepřirozený rozklad ve společnosti.

Nejhorší kombinace kterou můžete získat je, když jste PŮVODNÍ OBYVATEL SVÉ ZEMĚ, BÍLÉ BARVY PLETI, KŘESŤAN či ATEISTA, HETEROSEXUÁL, MUŽ, NETRESTANÝ, PRACUJÍCÍ A TĚŠÍTE SE DOBRÉMU ZDRAVÍ.
Tato kombinace má v dnešní společnosti nejméně práv.
ZAMYSLETE SE NAD TÍM.

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.