Omítnutí ČEŠTINY naší VLÁDOU!

EUro-PROTEKTORÁTNÍ VLÁDA opět potvrdila svoji loajalitu k VELKOEVROPSKÉ ŘÍŠI.

Odmítla ryze PRO-NÁRODNÍ ZÁKON!

Konkrétně tedy vláda odmítla návrh zákona, který by výslovně stanovil, že čeština je úředním jazykem České republiky. Norma předložená poslanci KSČM je podle názoru kabinetu nadbytečná.

Poslanci navrhli, aby byla uzákoněna povinnost vyhlašovat a zveřejňovat mezinárodní smlouvy, zákony i další úřední záznamy v češtině. Instituce by musely chránit češtinu jako cennou součást kulturního dědictví.

Čeština by byla rovněž uzákoněna vyučovacím jazykem a v češtině by se musely vysílat rozhlasové a televizní programy. Výjimku by tvořily pořady k výuce cizích jazyků a vysílání převzatých zahraničních pořadů, které by ale musely být opatřeny mluveným nebo psaným překladem.

Podnikatelé by museli dokázat, že se domluví
Znalost češtiny by museli prokazovat vedle žadatelů o azyl i podnikatelé. Museli by dokázat svou schopnost dorozumět se „v rozsahu běžné denní komunikace v oblasti předpokládané činnosti”.

V češtině by musely být i venkovní reklamy.

V ten stejný den ovšem PŘIJALA INTEGRAČNÍ PLÁN, KTERÝ MÁ POMOCI S KOLONIZACÍ,omlouváme se, tedy se ZAČLEŇOVÁNÍM UPRCHLÍKŮ do naší domoviny!

PŘIJDE VÁM TOTO JEDNÁNÍ NORMÁLNÍ?
PŘIJDE VÁM V POŘÁDKU ZLIKVIDOVAT ZÁKON, KTERÝ MÁ POMOCI K UPEVNĚNÍ SVRCHOVANOSTI NAŠEHO STÁTU a zároveň přijmout zákon který má napomoci k rozvratu naší země?

Uvědomte si, že jsme opravdu jen PROTEKTORAT EU!

JE TŘEBA BOJOVAT!

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.